Main illustration

Privacy (versie mei 2018)

Dreamhuis neemt uw privacy heel serieus en zal voorzichtig met uw gegevens omgaan. Om uw privacy te beschermen, houdt Dreamhuis zich natuurlijk aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Hoe Dreamhuis gebruik maakt van persoonsgegevens vind u hier terug.

1. Wat is Dreamhuis?

Door Dreamhuis kunt u in contact komen met de eigenaar van uw droomhuis.

Dreamhuis is een online dienst van Dreamhuis B.V (hierna “Dreamhuis”), gevestigd op de mooiste plek van Nederland: in Spankeren, aan de Kanaaldijk 92a. Ons KvK nummer is 68737300.

2. Welke informatie wordt door Dreamhuis verwerkt?

Om Dreamhuis goed te kunnen gebruiken kunt u een persoonlijk profiel aanmaken. Bij het aanmaken van een account moet u uw e-mailadres opgeven. Daarnaast vragen we u om uw naam adres, woonplaats en telefoonnummer achter te laten. Deze gegevens verwerken we bij Dreamhuis om u te informeren over relevante producten en of diensten van onszelf, of van partijen waarmee we samenwerken.

Woningen die u leuk vindt

Dreamhuis slaat op welke woningen u leuk vindt (zodat u alles terug kunt vinden in uw dreambox).
 

Informatie die we automatisch opslaan

Om Dreamhuis te laten werken, bijvoorbeeld om de website goed te laten zien en te beveiligen, heeft Dreamhuis bepaalde informatie nodig. Dreamhuis verzamelt daarom informatie over uw gebruik van Dreamhuis.

Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (het nummer dat je krijgt toegewezen door je internetaanbieder), het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het besturingssysteem dat u gebruikt, de pagina’s die u op Dreamhuis bezoekt en 'cookies'.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Dreamhuis ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze browser de informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van Dreamhuis kunnen uw computer, mobiele telefoon of tablet of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Cookies van Dreamhuis

Bij het gebruik van Dreamhuis worden eigen cookies van Dreamhuis geplaatst. Alleen Dreamhuis heeft toegang tot die cookies. Dreamhuis plaatst technische cookies die noodzakelijk zijn om de Dreamhuis te laten werken. Daarnaast maakt Dreamhuis gebruik van zogenaamde sessie-cookies. De informatie die in deze cookies wordt opgeslagen bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens en de cookies worden verwijderd zodra u uw gebruik van dreamhuis beëindigt. Dreamhuis kan met behulp van deze gegevens de website aanpassen aan de behoeftes van de bezoekers. Dreamhuis plaatst verder permanente cookies, bijvoorbeeld om de door u opgegeven voorkeuren te kunnen onthouden. 

Cookies van derde partijen

Wij gebruiken Google Analytics voor het meten van het bezoek op onze website en app. Met behulp van de cookies die zij plaatsen maken wij onze website nog gebruiksvriendelijker. Daarnaast maken we gebruik van Google Adwords. Door de cookies die zij plaatsen meten wij het effect van onze online advertenties. Daarnaast maken deze cookies het mogelijk om mensen die onze website of app bezocht hebben met een gerichte advertentie te benaderen.

Social media als Facebook en Twitter plaatsen cookies via onze site. Hiermee kunnen we de resultaten van onze berichten op sociale media meten. Dit doen we zodat we onze acties kunnen verbeteren. Op cookies van derde partijen is ook het privacybeleid van deze partijen van toepassing.

Verwijderen cookies

U kunt bij instellingen uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende bezoek aan Dreamhuis geen cookies ontvangt. 

Let op: In dat geval kan het gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van Dreamhuis gebruik kunt maken of dat u geen gemakkelijke toegang hebt tot (onderdelen van) Dreamhuis. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browser instructies of de Help functie van uw browser raadplegen.

4. Voor welke doelen zal Dreamhuis informatie die u op Dreamhuis hebt gezet gebruiken?

Dreamhuis zal de informatie die u op dreamhuis hebt gezet voor de volgende doelen gebruiken:

•    Om uw gebruik van dreamhuis mogelijk te maken;

•    Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;

•    Om dreamhuis te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;

•    Om informatie over u te verstrekken aan derden en/of derden toegang te geven tot informatie over u, voor zover dat een passende verdere verwerking is in de zin van de algemene verordening persoonsgegevens of we dat op basis van wet- en/of regelgeving verplicht zijn;

5. Met wie deelt dreamhuis uw gegevens?

Dreamhuis maakt voor de uitvoering van de overeenkomst soms gebruik van derde partijen die een deel van de werkzaamheden namens dreamhuis uitvoeren. Denk hierbij aan de hosting van de servers of het uitvoeren van online marketing activiteiten en het laten verzenden van de postkaarten.

Met deze partijen heeft dreamhuis verwerkersovereenkomsten afgesloten. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de afspraken die we met u gemaakt hebben over uw persoonsgegevens ook door deze partijen worden nagekomen.

Tenslotte kunt u zelf, op uw eigen verzoek uw contactgegevens delen met de eigenaar van uw droomhuis, of met degene die geinteresseerd is in uw woning.

6. Op welke manier beschermt Dreamhuis uw gegevens?

Dreamhuis zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

7. Rechten op uw gegevens

Inzien of wijzigen van gegevens

Als u wilt weten welke gegevens Dreamhuis over u heeft vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen, dan kunt u contact met ons opnemen via contact@dreamhuis.nl. Dreamhuis zal de gevraagde informatie binnen 4 weken aan u toesturen. De meeste gegevens die we over u vastleggen, vind u uiteraard in uw eigen omgeving.

Verwijderen van gegevens

U kunt uw account opheffen door ons een berichtje te sturen naar contact@dreamhuis.nl. We zullen uw gegevens dan verwijderen.

Recht op dataportabiliteit

Wilt u uw persoonsgegevens ontvangen om ze over te dragen aan een andere partij? Dan kunt u contact met ons opnemen via contact@dreamhuis.nl. Dreamhuis zal de gevraagde gegevens binnen 4 weken aan u toesturen.

Intrekken van toestemming

Verwerken we uw gegevens op basis van toestemming? Dan heeft u altijd het recht om uw toestemming in te trekken.

8. Hoe lang bewaart dreamhuis mijn persoonsgegevens?

Dreamhuis bewaart uw persoonsgegevens zolang u een account heeft. 

9. Klachten

Heeft u klachten of complimenten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan horen we dat natuurlijk graag. U hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Persoonsgegevens doorgeven buiten de EU

Dreamhuis geeft zelf geen persoonsgegevens door naar landen buiten de EU.

11. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van Dreamhuis (www.dreamhuis.nl). Als u vragen heeft over dit Privacy Statement dan horen we het graag via contact@dreamhuis.nl.

 

dreamhuis

De app waarmee u eenvoudig checkt of uw droomhuis te koop is.

  • In dreamhuis vindt u iedere woning in Nederland.
  • Met een paar klikken met dreamhuis zelf op zoek naar uw droomhuis.
  • Verstuur anoniem een kaart naar de bewoner en kom erachter of uw droomwoning te koop is.
  • Zo'n 20% van de woningeigenaren reageert
Dreamhuis AppIcon

Download nu de app!

AppStore Google Play